Prekladové pomôcky

V tejto sekcii uvádzame niekoľko rôznych pomôcok, ktoré prekladatelia používajú pri svojej práci a ktoré uľahčujú alebo napomáhajú skvalitňovať dodávané služby.