Nadviazanie spolupráce

Keďže neustále rozširujeme rady našich dodávateľov, radi by sme venovali túto podstránku kritériám, podľa ktorých prekladateľov vyberáme a spôsobom, akými je možné s nami nadviazať dlhodobú a úspešnú spoluprácu.

Denne dostávame niekoľko žiadostí o spoluprácu.

Venujeme sa im podľa našej časovej dostupnosti a pri výbere sa koncentrujeme najmä na nasledujúce kritériá:

  • úroveň znalosti cudzieho jazyka
  • znalosť pravidiel materinského jazyka
  • precíznosť pri vypĺňaní nášho formulára a odpovedaní na e-maily
  • logika uvažovania
  • práca s počítačom – formálna úprava životopisu
  • konkurencieschopná cena
  • referencie a predchádzajúce skúsenosti
  • príjemná komunikácia a pozitívny prístup k práci
  • pohotovosť pri reakcii na elektronickú komunikáciu
  • dostupnosť na zákazky

 

Skúšobný preklad

Pred prvou spoluprácou môžete byť požiadaní o vypracovanie skúšobného prekladu. Ak to okolnosti umožňujú, uprednostňujeme vyhotovenie skúšobného prekladu priamo na „reálnej“ zákazke, čo je výhoda pre Vás, pretože v prípade našej spokojnosti s Vašou prácou Vám bude zákazka uhradená a Vy ste ukážkový preklad nerobili bezodplatne.

Pri vyhodnocovaní ukážkového prekladu berieme do úvahy všetky vyššie popísané faktory, vrátane schopnosti dodržovať dohodnuté termíny, splnenie individuálnych požiadaviek a pod.