Fakturačné údaje

 

Pre vystavovanie faktúr používajte, prosím, nasledujúce údaje:

 

TOP PREKLADY, s. r. o.
Pražská 35
811 04 Bratislava
Slovensko


IČO: 35972351
DIČ: 2022116459
IČ DPH: SK2022116459


OR OS Bratislava I, Odd. Sro, vl.č.:38908/B

 

Viac informácií o tom, ako správne faktúru vystaviť a aké povinné náležitosti má obsahovať, sa dočítate aj na našej stránke Fakturácia.

 

Faktúra by mala vyzerať asi takto: