Prekladové slovníky

 

V nasledujúcich riadkoch Vám uvedieme zopár online prekladových slovníkov pre najbežnejšie cudzie jazyky pre slovenských prekladateľov.

 

  • GLOSBE (kvalitne spracovaný a prehľadný prekladový slovník, okrem prekladu uvádza aj význam slova, kolokácie a korpusové zaradenie hľadaného slova v rôznych oficiálnych textoch)

 

  • Lingea slovníky (prekladový slovník viacero jazykových kombinácií, okrem prekladu uvádza napr. aj predložky, s ktorými sa dané slovo spája, kolokácie, štýly atď.)

 

  • Webslovník (pomerne kvalitný prekladový slovník, jeho databáza pracuje aj s kolokáciami či frazeologizmami)

 

  • IATE (je terminologická databáza Európskej únie, ktorá pozostáva zo zozbieraných odborných termínov inštitúcií, ako napr. Európska komisia, Európsky parlament, Rada Európy, Európsky súdny dvor, Európska centrálna banka atď.)