CAT Tools

 

    Prekladajte s OmegaT

 

 

Čo je OmegaT?

OmegaT je prekladateľský nástroj pre profesionálnych prekladateľov, ale aj prekladateľov začiatočníkov. Tento nástroj však neprekladá za Vás, ako napr. niektoré automatické prekladače typu Google Translator, ale poslúži Vám ako profesionálne prekladateľské prostredie, kde si môžete tvoriť vlastnú pamäť počas prekladania alebo využiť Vaše iné už existujúce pamäte.


Koľko stojí OmegaT?

OmegaT je slobodný softvér voľne stiahnuteľný a dostupný zadarmo pre všetkých používateľov v plnej verzii. Je to dobrá alternatíva oproti plateným nástrojom, ktoré si bežný prekladateľ nemôže z finančného hľadiska často dovoliť. OmegaT obsahuje väčšinu potrebných funkcií pre profesionálneho prekladateľa, na ktoré je zvyknutý aj pri platených softvérov.


Aké vlastnosti má OmegaT?

-    prekladová pamäť
-    segmentácia výrazov
-    hľadanie podobných výrazov
-    zoraďovanie zhodných výrazov
-    vyhľadávanie v slovníku
-    kontextové hľadanie v prekladových pamätiach
-    hľadanie kľúčových výrazov v referenčných materiáloch


Aké výhody má OmegaT pre prekladateľa?

-    konzistencia prekladov
-    užívateľské rozhranie počas prekladania (originál/preklad)
-    dodržanie požadovanej terminológie od klienta
-    urýchlenie prekladania
-    zachovanie formátovania zdrojového dokumentu (typ a veľkosť písma, nadpisy, odseky, tabuľky atď.)
-    jasné odlíšenie verzií dokumentov (originál / prekladaný súbor / preklad pre klienta)
-    ľahké spracovanie aj iných formátov dokumentov ako je MS Word
-    je lokalizovaná v slovenčine


Ako si stiahnem OmegaT?

Program OmegaT s prehľadným obrázkovým postupom si môžete stiahnuť priamo na stránke výrobcu tu:
http://www.omegat.org/sk/downloads.html


Ako pracovať s OmegaT?

Pri spustení OmegyT sa zobrazí rýchly sprievodca „Rýchly začiatok“. Bližšie informácie sú uvedené v rozsiahlej Používateľskej príručke.


Postup pri prekladaní:
-    do priečinkov prekladového projektu umiestnite: zdrojové dokumenty, akékoľvek slovníky, prípadne existujúce prekladové pamäte
-    keď projekt otvoríte, OmegaT extrahuje preložený text zo všetkých rozpoznaných dokumentov
-    následne prekladáte segmenty, pričom OmegaT pridáva prekladové jednotky do prekladovej pamäte (posúvanie medzi jednotlivými segmentmi pri prekladaní sa vykonáva stlačením tlačidla TAB na klávesnici)
-    v priľahlom okne Zhody/Slovníka sa zobrazujú približne zhodné výrazy z prekladovej pamäte a zhodné termíny zo slovníkov pre aktuálny segment.
-    do projektu sa kedykoľvek dajú pridať ďalšie zdrojové dokumenty, prekladové pamäte alebo slovníky
-    ak sa v súboroch vykonajú manuálne zmeny, musíte projekt „znovu načítať“, aby program OmegaT rozpoznal novo pridané segmenty
-    na konci prekladu OmegaT vytvorí cieľové dokumenty zlúčením prekladovej pamäte so zdrojovými dokumentmi


Dôležité upozornenie pre prekladateľov:
Softvér OmegaT pracuje s novšou verziou súborov balíka MS Office, konkrétne od verzie 2007 a vyššie. To znamená, že ak potrebujete prekladať dokumenty formátu DOC (Word), XLS (Excel) a PPT (PowerPoint), pred vytvorením projektu odporúčame tieto súbory vo Vašom PC najskôr „preuložiť“ na DOCX, XLSX a PPTX.