Jazyková poradňa

 

Profesionálne jazykové poradenstvo na Slovensku dlhodobo poskytuje Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Od roku 2013 ho už dokonca poskytuje aj online formou (pôvodne mala poradňa priestor v rozhlase, neskôr bola zriadená telefonická linka). V súčasnej dobe, keď sa otázkami slovenského jazyka zaoberá okrem jazykovedcov čoraz viac aj laická verejnosť, bola zriadená webstránka, ktorá obsahuje databázu vypracovaných odpovedí na veľké množstvo adresovaných otázok jazykového charakteru. Výhodou používateľa je, že svoju otázku nemusí adresovať telefonicky ani e-mailom, ale úplne postačí vyhľadať si kľúčové slovo a nájsť príslušné riešenie (pokiaľ sa mu už jazyková poradňa venovala).

 

Priamy odkaz: Jazyková poradňa

 

Príklady:

  • ak nevieme, aký ekvivalent použiť namiesto nespisovného výrazu obdržať, zadáme toto slovo do vyhľadávacieho okna Jazykovej poradne a zobrazí nám výsledky hľadania, na základe ktorých sa dozvieme, že "Sloveso obdržať (aj podoba obdŕžať) je nespisovné, jeho spisovnými ekvivalentmi sú (podľa kontextu) slovesá dostať, prijať, získať, dosiahnuť."

 

  • ak nevieme, či nominatív plurálu od slova medaila je medaily alebo medaile; po vyhľadaní tohto jazykového problému v poradni sa dozvieme, že "V nominatíve a v akuzatíve množného čísla má podstatné meno medaila jediný správny tvar medaily, napr. tu sú dve medaily a získala som dve medaily."

 

  • ak nevieme, či sa má obec Tisovec vyslovovať po písmene T mäkko alebo tvrdo, v poradni sa dozvedáme, že "Výslovnosť spoluhlásky t v slovách Tisa, Tisovec, tis je mäkká (porov. Á. Kráľ: Pravidlá slovenskej výslovnosti). Platí o nej pravidlo o mäkkej výslovnosti spoluhlások d, t, n, l v domácich slovách, ako napr. František, cmiter, maternica, neter."

 

Jazyková poradňa obsahuje veľké množstvo hesiel, ktoré odkazujú na príslušné jazykovedné prípady. Ak ste si pri preklade neistý vo veci slovenského jazyka, skúste si vyhľadať online, či sa už rovnakej problematike niekto v poradni venoval.