Môj rodný jazyk na slovíčko

Vítame vás v Jazykovom okienku v TOPZÓNE!Klikli ste sem správne – presne tu vás čakajú krátke zaujímavosti o jazykových hlavolamoch, z ktorých mávame občas aj hlavobôľ (či hlavybôľ – oba varianty sú spisovné) aj my.

Prekladatelia pracujú s jazykom denne a často sa im vyskytne nejaká otázka typu „ako sa to správne povie?“ alebo „ako to povedať tak, aby to čo najviac vystihovalo významový ekvivalent?“ alebo „je toto slovo vôbec spisovné?“. Keďže aj my každodenne venujeme kontrole Vašich prekladov nemálo času, radi by sme sa s Vami podelili o reálne prípady, ktorými sme sa zaoberali, a ktoré môžu byť do budúcnosti nápomocné aj pre vás. Našim cieľom je podeliť sa o zaujímavosti práve s vami – keďže aj nás aj vás zaujíma brilantnosť jazyka a jeho najsprávnejšie riešenia. Chceli by sme vám v krátkosti napísať o zaujímavostiach, a teda o „záludnostiach“ krás slovenského jazyka.


Ak sa vy počas prekladania stretnete s nejakou otázkou, nejasnosťou, alebo dilemou, na ktorú hľadáte riešenie, tak nás veľmi poteší, keď nám o nej napíšete. Samozrejme, ak nájdete aj jej riešenie, tiež budeme radi a môžeme o nej napísať v našich príspevkoch. S čím sa stretávame my veľmi často? V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac.

 

 

 


 

Napríklad, vedeli ste, že v právnych dokumentoch nie je správny termín „prehlásenie“? Spisovný výraz má byť „vyhlásenie“, napr. čestné vyhlásenie, colné vyhlásenie, atď.

 

 Slovo „nápoveda“ tiež nie je spisovné. Za najvýstižnejší výraz sa nám zdá používať slovo „pomôcka“ alebo „vysvetlivka“.

 A vedeli ste, že keď sa píše napríklad na konci v emailoch „s pozdravom“, tak sa za slovo nemá uvádzať čiarka?

 


 

Ak ponúkate svoje služby aj ako tlmočník, určite viete, že tlmočenie rozdeľujeme na niekoľko druhov, napr. simultánne, súdne, šušotáž, alebo aj konsekutívne. Ak máte dojem, že pri poslednom uvedenom druhu tlmočenia máme preklep, tak sa mýlite. Konsekutívne tlmočenie sa naozaj píše so spoluhláskou "s", variant "konzekutívne tlmočenie" je po jazykovej stránke nesprávny. Prídavné meno konsekutívny sa v slovenčine ustálilo so spoluhláskou "s" ako v pôvodnej latinskej podobe slova, podobne ako je to napríklad v slovách konsenzus či konsolidácia. Nesprávna podoba konzekutívny sa v slovenčine používa pravdepodobne pod vplyvom pravopisu slov s rovnakým koreňom konzekvencia, konzekventný, ktoré sa prispôsobili výslovnosti a v slovenčine sa používajú so spoluhláskou "z". Ak máte popis svojich ponúkaných služieb zverejnený aj na webstránke alebo v životopise, rýchlo si skontrolujte, či tlmočenie máte správne uvedené ako "konsekutívne".