Registrácia nového užívateľa TOPZÓNY

Prostredníctvom tohto formulára sa môžete hlásiť na nasledovné externé pozície:

  • prekladateľ
  • tlmočník
  • grafik
  • korektor
  • prepisovač textov/nahrávok

Tento formulár sme pripravili, aby sme sa o Vami poskytovaných službách dozvedeli čo najviac informácií. Vzhľadom na to, že je to často jediný zdroj informácií, ktorý od Vás máme, dajte si, prosím, záležať pri jeho vypĺňaní. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete sa budeme rozhodovať či, a ktorú zákazku Vám môžeme zadať. Ak si nebudete istý tým, ako máte jednotlivé položky vyplniť, pomôžu Vám vysvetlivky. Ak by ste ani v nich nenašli odpoveď na Vašu otázku, budeme radi, ak nás budete kontaktovať, napr. telefonicky na čísle 0948 916 384. Pred začatím vypĺňania formulára si, prosím, pripravte svoj životopis, keďže bude od Vás požadovaný v ďalšom kroku. Pri vypĺňaní, prosím, používajte diakritiku. Ďakujeme a tešíme sa na prijatie Vašej registrácie.

Počet krokov sa môže meniť na základe Vašich odpovedí.

Bude slúžiť na aktiváciu účtu a ako prihlasovacie meno.
Pokračovať ďalej
Fyzická osoba zvoľte v prípade, ak nemáte možnosť poskytované služby fakturovať.
Živnostník/podnikateľ zvoľte v prípade, ak služby poskytujete na živnosť, organizáciu alebo spoločnosť alebo máte možnosť služby fakturovať.
Prekladateľská agentúra/spoločnosť zvoľte v prípade, ak poskytované služby v prevažnej miere sprostredkovávate externe.

Osoba, ktorá registruje SZČO alebo firmu.

Je možné zvoliť aj viac ako 1 materinský jazyk.

Akceptované formáty sú PDF, DOC/DOCX, XLS/XLSX, TXT alebo ODT. Nahraný súbor je možné meniť počas registrácie.

Pokračovať ďalej
Kontaktné informácie

E-mail nebol zadaný v predchádzajúcom kroku.

Ak nemáte vlastnú webovú stránku, môžete sem uviesť odkaz na Váš profil na ProZ.com alebo inom katalógu, kde máte popis Vašich služieb.

Ak máte dve adresy, nižšie je možné doplniť aj korešpondenčnú adresu.

Finančné a platobné údaje
Máte vedený účet v eurách v krajinách EHP?
Počítačové znalosti a softvér, ktorý používate pri svojej práci

(vyberte iba softvér, ktorý ovládate na lepšej ako začiatočníckej úrovni)

Pokračovať ďalej
Základné údaje

Jedna normostrana zodpovedá 1 800 znakom zdrojového textu vrátane medzier alebo približne 256 slovám.

Preferovaná je normostrana.
Máte lingvistické vzdelanie?*
Sú preklady Vašim hlavným zamestnaním?*
Uveďte celé číslo, prípadne číslo s desatinnou čiarkou.
Cena za preklady

Odporúčame uvádzať vaše minimálne pracovné ceny a nie najvyššie želané. V prípade, že zadáte cenu, ktorá je príliš vysoká, je možné, že Vašu žiadosť o spoluprácu nebudeme vôbec posudzovať.

Ceny uvádzajte v mene, ktorú ste zadali v predchádzajúcom kroku v časti finančné a platobné údaje.

Ak prekladáte napríklad z angličtiny do slovenčiny, ale aj naopak, do jedného riadka zadajte slovenčina -> angličtina a do ďalšieho angličtina -> slovenčina. Je to dôležité kvôli správnemu filtrovaniu v našej databáze. Vyplňte, prosím, oba jazykové smery, a to aj v prípade, že máte na oba rovnakú cenu (preferujeme, ak je cena rovnaká, ale nemusí byť).
Zdrojový jazyk* Cieľový jazyk* Oblasť / špecializácia* Oblasť / špecializácia, ktoré vôbec neprekladáte: Cena za NS* Cena za slovo* Úradný prekladateľ Cena za ÚP
 
Používate pri svojej práci pravidelne CAT nástroje?
Poznámky - dodatočné informácie:
Pokračovať ďalej
Ceny za tlmočenie
Zdrojový jazyk* Cieľový jazyk* Typ tlmočenia* 1 hod* 1/2 deň 1 deň Tlmočíte súdne? Cena za súdne tlmočenie (1 hod)
 
Poznámky - dodatočné informácie:
Pokračovať ďalej
Základné údaje
Preferovaná je normostrana.
Máte lingvistické vzdelanie?*
Vedeli by ste nám poskytovať výhradne korektúry?*
Jazyk* Typ korektúry* Pridajte jazyk, s ktorým viete porovnať originál Zadajte odbory, v ktorých vykonávate vecnú/odbornú korektúru Cena za NS* Cena za slovo*
 
Poznámky - dodatočné informácie:
Pokračovať ďalej
Základné údaje
Preferovaná je normostrana.
Máte lingvistické vzdelanie?*
Vedeli by ste nám poskytovať výhradne MTPE?*
Jazyk* Typ MTPE* Pridajte jazyk, s ktorým viete porovnať preklad Zadajte odbory, v ktorých vykonávate MTPE Cena za NS* Cena za slovo* Hodinová sadzba*
 
Poznámky - dodatočné informácie:
Pokračovať ďalej
Prosím, zvoľte minimálne jeden jazyk.
Poznámky - dodatočné informácie:
Pokračovať ďalej
Prosím, zvoľte minimálne jeden jazyk.
Poznámky - dodatočné informácie:
Pokračovať ďalej
Ceny za grafické práce
Poznámky - dodatočné informácie
Pokračovať ďalej

Medzi Vami ponúkanými službami sa nachádzajú také, ktoré si vyžadujú zachovávanie dôvernosti údajov. Pre dokončenie registrácie, prosím, potvrďte nasledovné vyhlásenie:

Tu Vám ponúkame priestor napísať o sebe akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré považujete za dôležité a vo formulári na ne nebol priestor. (Napr.: aké sú Vaše silné stránky, čím sa odlišujete od svojej konkurencie, aké sú Vaše profesijné plány do budúcnosti, alebo ak máte napr. nejaké špecifické podmienky spolupráce/komunikácie atď.)