Slovenské výkladové slovníky

 

Pri preklade určite často potrebujete pomoc výkladových slovníkov. Ak potrebný slovník nemáte doma alebo nechcete investovať peniaze do jeho kúpy, na bežné použitie Vám určite postačia aj online slovníky. Pri práci nielen prekladateľov odporúčame online slovenské výkladové slovníky Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

 

Priamy odkaz: Slovenské slovníky JULS SAVBA

 

Webstránka pracuje s viacerými slovníkmi naraz, to znamená, že ak si vyhľadáte konkrétne slovo, webstránka je automaticky nastavená tak, že systém Vám ho pohľadá v každom slovníku a zobrazí jednotlivé výsledky. Zo všetkých slovníkov sa pri práci prekladateľa môžu zísť napr.:

  • Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ): asi najdôležitejší a najčastejšie používaný slovník, ide o výkladový slovník hesiel slovenských spisovných slov. Ide o základnú kodifikačnú príručku, to znamená, že jeho znenie je z hľadiska spisovnej slovenčiny záväzné. Ak ste si nie istý, či je Vaše slovo spisovné alebo nespisovné, vyhľadajte si ho v KSSJ a ak ho tam nájdete ako spisovné, môžete sa na jeho použitie vo Vašom preklade spoľahnúť. Ak ho v slovníku nenájdete, automaticky to neznamená, že vyhľadávané slovo je nespisovné, ale môže sa stať, že ste vyhľadávali buď neologizmus (nové slovo) alebo slovo patriace do úzko špecifickej terminológie. Ak vyhľadávate konkrétny nespisovný výraz, môže sa stať, že Vám ho tento slovník identifikuje a dokonca Vám uvedie jeho správny spisovný ekvivalent (napr. obdržať --> dostať, prijať alebo kľud --> pokoj alebo kotník --> členok). Tento slovník určite oceníte aj preto, že obsahuje okrem významu predmetného slova aj gramatické informácie, vďaka ktorým zistíte, akú má Vaše slovo správnu koncovku pri skloňovaní v konkrétnom páde.
  • Slovník cudzích slov (SCS): prekladáte text v slovenčine a neviete si rady so slovom, ktoré ani tak neznie po slovensky? Skúste ho vyhľadať v tomto slovníku. Obsahuje aj nové termíny, ktoré slovenčina prevzala napr. z iných jazykov alebo sa v pôvodnom znení v našom jazyku dokonca udomácnili. Okrem takýchto slov tu môžete skúsiť vyhľadávať aj citátové výrazy či skratky
  • Synonymický slovník slovenčiny (SSS): chcete v preklade uviesť výraz, ale jeho znenie sa Vám akosi štylisticky nehodí do širšieho kontextu Vami prekladaného textu? Riešenie je jednoduché – nájdite si jeho synonymum (slovo rovnakého alebo veľmi podobného významu). Pozor však na to, aby ste vo Vašom preklade neuviedli synonymum, ktoré je buď zastaralé alebo na hranici spisovnosti.

 

Okrem týchto 3 uvedených slovníkov pri práci s prekladom určite oceníte prácu so slovensko-českým a najmä slovensko-anglickým korpusom. Ďalej ak potrebujete pomenovať napr. obyvateľa mesta Topoľčany a neviete, či je správne Topoľčan alebo Topoľčanec, určite Vám pomôže databáza obyvateľských názvov Slovenskej republiky. A ak Vás iba zaujíma, ako frekventované je Vaše priezvisko na Slovensku, skúste si ho vyhľadať v databáze priezvisk (údaje sú však ešte z roku 1995). Len tak pre zaujímavosť, najčastejším priezviskom na Slovensku je paradoxne HORVÁTH.

 

Okrem uvedenej webstránky so slovenskými slovníkmi Vám ešte dávame do pozornosti jednu jazykovednú príručku, ktorá primárne existuje v knižnej podobe, ale existuje aj jej oficiálna elektronická verzia:

 

Pravidlá slovenského pravopisu (PDF verzia knižnej podoby, okrem slovníkovej časti oceníte teoretickú časť, v ktorej môžete cez bežný Adobe Reader vyhľadávať kľúčové problematiky, napr. vybrané slová, pravidlo o rytmickom krátení, písanie veľkých začiatočných písmen v názvoch atď.)