Prvá zákazka

Posielate texty na ukážku?

Samozrejme! Sme radi, ak prekladateľ vie, aký text na preklad prijíma a môže dôkladne zvážiť celkovú situáciu. Ak Vám predmetný text nevyhovuje alebo sa obávate, že zákazku možno nedokážete odovzdať v stanovenom čase a požadovanej kvalite, skôr oceníme, ak zákazku s úprimnosťou vzhľadom na konkrétne dôvody odmietnete.

Ak Vám bol text zaslaný iba na ukážku, nezačínajte prekladať bez nášho definitívneho potvrdenia. Zvyčajne je toto upozornenie aj na konci e-mailu. Nielen preto si, prosím, dôkladne čítajte celé e-maily. :)
 

Mám si účtovať zo zdrojového alebo z cieľového textu?

Pri bežných, neúradných prekladoch účtujeme spravidla zo zdrojového textu (rovnako tak účtujeme aj našim klientom).
 

Ako počítate normostranu?

Počet znakov s medzerami vydelíme číslom 1800. Vieme, že v prípade, keď je v texte/konverzii príliš veľa medzier/tabulátorov, tento výpočet nemusí byť vždy ideálny a vtedy sa výpočet spraví spôsobom: počet znakov bez medzier + počet slov delené 1800.


Pracujete s konverziami?

Áno. Ak nám klient pošle na preklad needitovateľný formát originálu, radi na požiadanie pre prekladateľa zhotovíme konverziu, do ktorej môže vpisovať preklad, alebo ktorú môže potom použiť ako pomôcku (napr. pri vykopírovávaní čísel, kopírovaní tabuliek, spracovaní veľkých blokov textu CAT nástrojom atď.). Pri konverziách, ktoré sú veľmi náročné na dodatočnú grafickú úpravu, sa na finálnom vizuále s prekladateľom dohadujeme individuálne.
 

Ako vám mám písať e-maily?

V praxi sa nám osvedčilo zachovávanie línií mailov k jednotlivým zákazkám, t. j. používanie funkcie Odpovedať (Reply). Vyhotovený preklad nám tak príde ako odpoveď na posledný e-mail týkajúci sa konkrétnej zákazky. Takáto požiadavka sa najmä v situáciách s časovou tiesňou môže zdať banálna, avšak pri neskoršom dohľadávaní priebehu zákazky sa ukáže, ako veľmi je opodstatnená a ušetrí niekedy desiatky minút času, nehovoriac o tom, že v agentúre sa v prípade absencie jedného projektového manažéra môže zákazky ujať iný projektový manažér, ktorý potrebuje vedieť, aká bola nadväznosť e-mailov v predchádzajúcej komunikácii.
 

Zasielate dodávateľom oficiálnu objednávku?

Nie. To, že si napr. preklad u konkrétneho prekladateľa objednávame, jasne a zreteľne napíšeme do e-mailu. Vždy je to niečo v zmysle „potvrdzujeme“, „ďakujeme za potvrdenie“ alebo „môžete začať prekladať“ a pod. Ak si nebudete istý, bezodkladne nás, prosím, kontaktujte.